خلاقیت، نوآوری، شبکه سازی

امروزه همه ما در یک فضای رقابتی و جهانی فعالیت می‌کنیم و این مسئله، اهمیت خلاقیت و نوآوری را بیش از پیش آشکار می کند. خلاقیت، ایده‌های بزرگ به وجود می‌آورد و می‌تواند این ایده‌ها را به واقعیت تبدیل کند و به این ترتیب راه را برای فرصت‌های جدید بازمی کند.

و همینطور بدیهی است که ایجاد شبکه های ارتباطی سبب می شود تابهتر دیده شویم و به راحتی تجربه ها و مهارتهای ما به اشتراک گذاشته شود تا در زمان کوتاه تری به هدف خود دست پیدا کنیم.

گروه تناوب با بیش از 35 سال تجربه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، نیروگاه و ساختمان و انجام بیش از 50 پروژه ملی و رویکرد ایجاد نوآوری و توسعه به این صنایع، همواره به دنبال پاسخ به این سوال بوده ،که چگونه می‌تواند با ترکیب دارایی ها و سرمایه های دانشی تیم خود در توسعه زیرساخت پایدار و ایجاد نوآوری به صنایع، ارزش مشترک خلق کند!!؟

در همین راستا با تاسیس شرکتهای بین المللی و تاکید به استفاده از فرایند تفکر طراحی در حوزه های انرژی، آب و ساخت و ساز در منطقه و همچنین با ایجاد فضا های کار اشتراکی به جهت ساخت شبکه تعاملی قدرتمند و کشف استعدادهای برتر و ایجاد اکوسیستم نوآوری در صنایع مذکور، بتوانند نگاهی جدید به توسعه و نوآوری در صنایع و زندگی مردم جهان داشته باشند.

پس، در کنار هم هستیم!!

تا بی واسطه و با اشتراک تجربیات و ایجاد شبکه های ارتباطی برای حفظ، ارتقا و پیشرفت زمین و انسانها فکر و تلاش کنیم.

ankara escort bayan ankara escort